Ogrod-bruk

Menu główne:


Roboty ziemne i rozbiórkowe

Wszystkie budowy zaczynają się od robót ziemnych. Najczęściej ograniczają się one do wykopów pod fundamenty i instalacje, należy jednak wziąć pod uwagę późniejsze założenie ogrodu, trawnika bądź położenie bruku wokół domu. Rozsądnie jest więc odpowiednio zadbać o to, aby prace ziemne były prowadzone w przemyślany sposób. Cała trudność polega na odpowiednim dobraniu maszyn do rodzaju robót oraz na zsynchronizowaniu prac. Do podniesienia poziomu działki możemy wykorzystać urobek otrzymany z wykopów. Odpowiednio rozplantowany, wyrównany i zagęszczony stanowi przygotowanie pod wymarzony ogród.


Posiadamy małe i średnie maszyny, które doskonale radzą sobie w trudnym terenie, gdzie jest mało miejsca do manewrowania.Oferujemy:

 • makroniwelacja i profilowanie terenu
 • wykopy pod roboty budowlane - budynki, drogi, itp.
 • wykopy pod instalacje i przyłącza
 • podbudowy pod drogi oraz place i posadzki przemysłowe
 • rekultywacja terenu
 • stabilizacja podłoża
 • nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu
 • wymiana gruntu
 • prace załadunkowe i rozładunkowe
 • odprowadzenie wód opadowych
 • rekultywacja terenu
 • rozbiórki i wyburzenia niewielkich obiektów budowlanych
 • odwodnienia domów i działek
 • szerokości łyżek 25, 38, 45, 100 cm
 • pojemność łyżki ładowarki 0,5m3
 • formowanie i zabezpieczanie skarp
Minikoparka
Miniładowarka
plan


Sprzedaż materiałów oraz dowóz do 4 ton

Posiadam zwrotny samochód, który bez problemu wjedzie na każdą posesję bez żadnych uszkodzeń nawierzchni.
Oferuję transport i sprzedaż między innymi:

• żwiru, piasku, podsypki
• czarnej ziemi bardzo dobrej jakości nadającej się na wierzchnią warstwę do ogrodu lub na działkę
• ziemi do wyrównywania i zasypywania nierówności


Ogrodzenia

• ogrodzenia drewniane
• ogrodzenia na murkach betonowych z metalowymi słupkami
• fundamenty pod bramy

OgrodzenieOgrodzenie