Ogrod-bruk

Menu główne:


Usługi brukarskie i kamieniarstwo


  • schody z kostki brukowej, płyt schodowych i palisad lub monolitycznych bloków
  • murki i rabaty wykonywane z gazonów, cegły łupanej, bloczków kamiennych i pustaków ogrodzeniowych
  • ścieżki i alejki układane z kostki brukowej, kamienia naturalnego, płyt chodnikowych
  • tarasy z płyt ogrodowych
  • odwodnienia liniowe, korytka i kratki ściekowe, studzienki
  • zabezpieczenie skarp i osuwisk płytami ażurowymi
  • chodniki, podjazdy, parkingi, opaski i podwórka z kostki brukowej ułożonej w regularne lub swobodne formy geometryczne, różnorodne linie oraz wzory zdobnicze: łuki, wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki
  • obrzegowania powierzchni bordirami i krawężnikami
  • po ułożeniu nawierzchni równamy i porządkujemy plac dookoła, plantujemy lub wywozimy nadmiar ziemi oraz piaskujemy kostkę

Bruk Bruk


Jednym z elementów wykończenia otoczenia budynku jest kostka brukowa. Podkreśla styl domu, nadaje charakter naszemu ogrodowi, jest wizytówką i ozdobą naszej posesji. Na rynku znajduje się wiele rodzajów kostek i elementów dekoracyjnych. Można je dopasować do gustu i potrzeb każdego klienta. Najlepszym momentem na układanie kostki brukowej jest etap po otynkowaniu budynku i wykonaniu ogrodzenia, gdyż bardzo trudno usunąć z niej zabrudzenia powstałe podczas różnych prac wykończeniowych budynku.


Wybór kostki brukowej ma duże znaczenie nie tylko ze względu na wyglądu, lecz również z uwagi na parametry użytkowe nawierzchni wokół domu. Dlatego też przed zakupem warto mieć na uwadze kilka ogólnych wskazówek.


Dobór grubości materiału zależy od przeznaczenia terenu oraz natężenia ruchu pojazdów i pieszych. Do opasek, odbojów oraz alejek przewidzianych wyłącznie dla ruchu pieszych wystarczy zastosować kostkę brukową o grubości 4 cm. Jeżeli planujemy nawierzchnię podjazdu czy też podwórka przeznaczonego dla samochodów osobowych i lekkich ciężarowych do 8 ton, należy zastosować bruk co najmniej o grubości 6 cm. Cieńsze kostki nie są w stanie przenieść obciążenia i ulegają zniszczeniu. Natomiast parkingi i drogi dojazdowe wymagają ułożenia nawierzchni wytrzymałej na znacznie większe obciążenia. Tu najczęściej stosowana jest kostka brukowa o grubości 8 - 10 cm.

Bruk
Bruk
Należy również pamiętać, aby prawidłowo dobrać typ kostki brukowej pod względem rozmiaru i kształtu. Jeśli w planie mamy dużą ilość wzorów łuków itp. należy wybrać drobną najlepiej trapezową kostkę o szerokiej gamie rozmiarów. Dzięki temu można uniknąć pracochłonnych i kosztownych docinek, których niestaranne wykonanie skutkuje niską estetyką nawierzchni.

Wybór kolorystyki i tekstury bruku jest w dużej mierze kwestią gustu i stylu w jakim jest zaaranżowana posesja oraz otoczenie. W większości przypadków najlepsze kompozycje powstają z kostek w maksymalnie trzech odcieniach. Należy pamiętać, że na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu samochodów lepiej sprawdzają się ciemniejsze, mniej podatne na zabrudzenia materiały.

BrukBruk


Jeżeli mamy już wybraną kostkę czas na jej ułożenie. Podstawą trwałości i dobrego wyglądu przez długie lata jest solidnie przygotowana podbudowa. Wszelkie prace rozpoczynają się od ściągnięcia warstwy słabonośnej – humusu. Na tak przygotowanym placu należy nanieść wysokości wraz z uwzględnieniem spadków nawierzchni. Podbudowa składa się z kilku warstw zagęszczanych maksymalnie co 15 cm. W miejscu gdzie są przewidziane miejsca parkingowe lub ruch pojazdów zalecana jest geowłóknina w celu separacji gruntu od materiałów sypkich. Pierwsza warstwa pełni rolę warstwy filtrującej - odprowadza wodę dzięki czemu praca podłoża jest minimalna. Składa się ze żwiru, pospółki, mielonego gruzu lub tłucznia. Kolejne warstwy tworzą podłoże przenoszące obciążenia.

Bruk

Z reguły jest to półsucha mieszanka betonowa. Następnie układana jest warstwa piaskowo – cementowa o grubości 4-10 cm zagęszczana i wyrównana listwą. Na tak przygotowanej podbudowie pozostaje ułożenie kostki brukowej.


Ostatnim etapem prac jest uporządkowanie terenu dookoła. Należy rozplantować lub wywieźć nadmiar ziemi, zasiać trawę, ułożyć włókninę i zasadzić rośliny.

Bruk Bruk
Bruk